Logo Taksidi

Wyjazdy

Kraje

Szwajcaria

Włochy

Francja

Austria

Covid

Promocje

Kim jesteśmy?

O firmie

Nasz zespół

Praca

Dokumenty

FAQ

Kontakt

Zaloguj się

FAQ

  • Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

  • Płatności i zwroty

  • Uczestnicy

  • Rezerwacje

  • Transport

  • Bagaż

  • Zakwaterowanie

  • Atrakcje i szkolenia

  • Bezpieczeństwo & ubezpieczenie

  • Panel klienta

Co to jest ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

To ubezpieczenie pozwala odzyskać koszty zw. z rezygnacją z wyjazdu pod warunkiem, że powód rezygnacji jest zgodny z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia:
1) Nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród Ubezpieczonego – jeśli uniemożliwiają jego uczestnictwo w imprezie lub powodują śmierć Ubezpieczonego,
2) Nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej
3) Poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania w dniu planowanego wyjazdu – włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan, czy inne zdarzenie losowe, zaistniałe w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego
4) Bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w czasie pobytu Ubezpieczonego za granicą, z wyjątkiem wezwania przez władze wojskowe
5) Wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagający jego obecności w miejscu zamieszkania
6) Śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podróży – jedynie, jeśli umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania wakacyjnego, a cena wynajmu została ustalona łącznie dla wskazanej liczby osób. Liczba zgłoszonych osób nie może być większa niż dopuszczona umową z biurem podróży.

Czy warto ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji?

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji jest bardzo ważne, zważywszy, że mogą one wynosić nawet do 95% ceny wyjazdu. Przez koszty rezygnacji rozumie się koszty, jakie niedoszły uczestnik ponosi w przypadku rezygnacji z wyjazdu np. z powodu choroby. Dlatego też, aby oprócz rozczarowania związanego z koniecznością anulowania urlopu - uniknąć szkód finansowych, polecamy wcześniejszy zakup powyższego ubezpieczenia. To ubezpieczenie można modyfikować jedynie do 24 godzin od złożenia rezerwacji.

Jak skorzystać z ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

Możesz wybrać tę opcję przy dokonywaniu rezerwacji na wyjazd. Koszt tego ubezpieczenia wynosi 100 zł, zostanie on doliczony do finalnej ceny rezerwacji. To ubezpieczenie można modyfikować jedynie do 24 h od złożenia rezerwacji.

Czy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji chroni mnie przed COVID?

Tak. Jeśli ktoś zachoruje na COVID-19 i ma wykupione ww. ubezpieczenie, to otrzyma od Ubezpieczyciela zwrot kosztów rezygnacji (z potrąceniem ceny ubezpieczenia). Fakt zachorowania musi być odpowiednio udokumentowany i musi uniemożliwiać uczestnictwo w imprezie (czyli ubezpieczenie nie zadziała jeśli ktoś chce zrezygnować z wyjazdu, który odbywa się np. za 1 miesiąc, bo do tego czasu może wyzdrowieć)

Czy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji chroni mnie jeśli ktoś z bliskich zachoruje na COVID?

Tak. Takie nagłe zdarzenie medyczne (zachorowanie osoby bliskiej potwierdzone pozytywnym testem na COVID-19) to powód zgodny z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Aby jednak ubezpieczenie działało, to fakt choroby musi być udokumentowany.

Czy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji pomoże mi jeśli kraj, w którym planuję urlop wprowadzi obowiązkowy test dla przyjeżdżających turystów?

Nie. Sam fakt wprowadzenia wymogu testu nie jest przesłanką do rezygnacji i korzystania z ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Otrzymanie pozytywnego testu także nie jest przesłanką skorzystania z ubezpieczenia! Aby ubezpieczenie zadziałało w przypadku zachorowania na COVID-19, należy zgłosić się do lekarza i otrzymać diagnozę medyczną.

Czy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji chroni mnie jeśli zostanę objęty kwarantanną?

Nie. Ubezpieczenie nie działa z powodu skierowania kogoś na kwarantannę. Natomiast jeśli sytuacja wynika z faktu nagłego zachorowania osoby bliskiej, to wtedy ubezpieczenie zadziała (patrz pytanie powyżej).

Pamiętaj, że w przypadku pytań zawsze możesz się z nami skontaktować telefonicznie lub mailowo.

testtesttesttest
Logo Taksidi

Obserwuj Nas!

Kim jesteśmy?

Licencja

Numer licencji organizatora turystyki 1163

Kontakt

info@taksidi.pl

+48 530 033 292

Polityka prywatności

Regulamin strony

© 2010-2021 Copyright Taksidi

fe